Ngày Tam Nương là gì, Tra cứu ngày Tam Nương 2019 chính xác nhất

Ngày Tam Nương là một trong những ngày Bách Kỵ – trăm sự đều kị, nó bị xem là ngày rất xấu. Khi chọn ngày làm những việc khởi sự quan trọng như cưới hỏi, kết hôn hay mua xe, xây nhà… thì phải tránh ngày này để mọi việc diễn ra suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió, tránh được nhiều xui xẻo. Vậy ngày Tam Nương là ngày gì, có nguồn gốc từ đâu và nên kiêng kị điều gì vào ngày Tam Nương? Cùng chúng tôi trả lời những ngày tam nương năm 2019 này qua bài viết dưới đây.

Nguồn gốc ngày tam nương? Ngày tam nương là ngày gì?

Tam nương chính là 3 tuyệt sắc giai nhân thời phong kiến Trung Quốc là Đát Kỷ, Muội Hỉ và Bao Tự. Đây chính là ba người đàn bà mê hoặc các vị vua mà làm sụp đổ 3 triều đại phong kiến Hạ, Thương và Tây Chu.

Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương, làm sụp đổ nhà Thương, còn có truyền thuyết cho rằng Đát Kỷ chính là hồ ly thành tinh hóa phép thành.

Muội Hỷ mê hoặc vua Kiệt (Lý Quý) làm sụp đổ triều đại nhà Hạ.

Bao Tự mê hoặc vua U vương là sụp đổ nhà Tây Chu. Truyền thuyết kể lại rằng vua U vương chưa bao giờ thấy Bao Tự cười nên ai làm cho nàng cười sẽ thưởng ngàn vàng. Ông còn cho người xé lụa ngày đêm chỉ vì nàng thích nghe tiếng lụa xé…

Tại sao gọi là ngày Tam Nương? Tương truyền rằng ngày 3 người con gái này được đưa vào cung vua chính là ngày Tam nương, nhưng cũng có sự giải thích khác rằng ngày Tam Nương là ngày sinh và mất của 3 nàng.

Ngày tam nương 2019 là ngày nào?

Dựa vào giải thích ở trên, người xưa cho rằng ngày Tam nương rơi vào 6 ngày: mùng 3, 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng. Dựa vào điều này, các ngày Tam Nương trong từng tháng năm 2019 chính là:

 • Ngày tam nương tháng 1 năm 2019: 

Ngày 2/1/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/11 năm Mậu Tuất.

Ngày 8/1/2019 dương lịch nhằm ngày 3/12 năm Mậu Tuất.

Ngày 12/1/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/12 năm Mậu Tuất.

Ngày 18/1/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/12 năm Mậu Tuất.

Ngày 23/1/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/12 năm Mậu Tuất.

Ngày 27/1/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/12 năm Mậu Tuất.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 1 năm 2019

 • Ngày tam nương tháng 2 năm 2019: 

Ngày 1/2/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/12 năm Mậu Tuất.

Ngày 7/2/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/1 năm Kỷ Hợi.

Ngày 11/2/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/1 năm Kỷ Hợi.

Ngày 17/2/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/1 năm Kỷ Hợi.

Ngày 22/2/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/1 năm Kỷ Hợi.

Ngày 26/2/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/1 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 2 năm 2019

—————-o0o—————

[THÔNG BÁO]: Xem tử vi 12 con giáp năm 2019 để luận cầu công danh, đoán Hung Cát tài vận cực chuẩn

 • Ngày tam nương tháng 3 năm 2019: 

Ngày 3/3/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/1 năm Kỷ Hợi.

Ngày 8/3/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/2 năm Kỷ Hợi.

Ngày 12/3/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/2 năm Kỷ Hợi.

Ngày 18/3/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/2 năm Kỷ Hợi.

Ngày 23/3/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/2 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 3 năm 2019

 • Ngày tam nương tháng 4 năm 2019: 

Ngày Tam Nương tháng 4/2019 dương lịch

Ngày 1/4/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/2 năm Kỷ Hợi.

Ngày 7/4/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/3 năm Kỷ Hợi.

Ngày 11/4/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/3 năm Kỷ Hợi.

Ngày 17/4/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/3 năm Kỷ Hợi.

Ngày 22/4/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/3 năm Kỷ Hợi.

Ngày 26/4/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/3 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 4 năm 2019

 • Ngày tam nương tháng 5 năm 2019:

Ngày 1/5/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/3 năm Kỷ Hợi.

Ngày 7/5/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/4 năm Kỷ Hợi.

Ngày 11/5/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/4 năm Kỷ Hợi.

Ngày 17/5/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/4 năm Kỷ Hợi.

Ngày 22/5/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/4 năm Kỷ Hợi.

Ngày 26/5/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/4 năm Kỷ Hợi.

Ngày 31/5/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/4 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 5 năm 2019

 • Ngày tam nương tháng 6 năm 2019: 

Ngày 5/6/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/5 năm Kỷ Hợi.

Ngày 9/6/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/5 năm Kỷ Hợi.

Ngày 15/6/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/5 năm Kỷ Hợi.

Ngày 20/6/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/5 năm Kỷ Hợi.

Ngày 24/6/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/5 năm Kỷ Hợi.

Ngày 29/6/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/5 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 6 năm 2019

 • Ngày tam nương tháng 7 năm 2019:

Ngày 5/7/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/6 năm Kỷ Hợi.

Ngày 9/7/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/6 năm Kỷ Hợi.

Ngày 15/7/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/6 năm Kỷ Hợi.

Ngày 20/7/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/6 năm Kỷ Hợi.

Ngày 24/7/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/6 năm Kỷ Hợi.

Ngày 29/7/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/6 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 7 năm 2019

 • Ngày tam nương tháng 8 năm 2019: 

Ngày 3/8/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/7 năm Kỷ Hợi.

Ngày 7/8/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/7 năm Kỷ Hợi.

Ngày 13/8/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/7 năm Kỷ Hợi.

Ngày 18/8/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/7 năm Kỷ Hợi.

Ngày 22/8/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/7 năm Kỷ Hợi.

Ngày 27/8/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/7 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 8 năm 2019

Ngày 1/9/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/8 năm Kỷ Hợi.

Ngày 5/9/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/8 năm Kỷ Hợi.

Ngày 11/9/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/8 năm Kỷ Hợi.

Ngày 16/9/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/8 năm Kỷ Hợi.

Ngày 20/9/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/8 năm Kỷ Hợi.

Ngày 25/9/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/8 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 9 năm 2019

Ngày 1/10/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/9 năm Kỷ Hợi.

Ngày 5/10/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/9 năm Kỷ Hợi.

Ngày 11/10/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/9 năm Kỷ Hợi.

Ngày 16/10/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/9 năm Kỷ Hợi.

Ngày 20/10/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/9 năm Kỷ Hợi.

Ngày 25/10/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/9 năm Kỷ Hợi.

Ngày 30/10/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/10 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 10 năm 2019

Ngày 3/11/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/10 năm Kỷ Hợi.

Ngày 9/11/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/10 năm Kỷ Hợi.

Ngày 14/11/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/10 năm Kỷ Hợi.

Ngày 18/11/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/10 năm Kỷ Hợi.

Ngày 23/11/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/10 năm Kỷ Hợi.

Ngày 28/11/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/11 năm Kỷ Hợi.

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 11 năm 2019

Ngày 2/12/2019 dương lịch, nhằm ngày 7/11 năm Kỷ Hợi.

Ngày 8/12/2019 dương lịch, nhằm ngày 13/11 năm Kỷ Hợi.

Ngày 13/12/2019 dương lịch, nhằm ngày 18/11 năm Kỷ Hợi.

Ngày 17/12/2019 dương lịch, nhằm ngày 22/11 năm Kỷ Hợi.

Ngày 22/12/2019 dương lịch, nhằm ngày 27/11 năm Kỷ Hợi.

Ngày 28/12/2019 dương lịch, nhằm ngày 3/12 năm Kỷ Hợi

⇒ Xem chi tiết: Ngày đẹp tháng 9 năm 2019

Ngày tam nương nên kiêng kị điều gì?

Do gắn với 3 người đàn bà Đát Kỷ, Muội Hỷ, Bao Tự mang đến sự diệt vong cho cả một triều đại nên ngày Tam nương được coi là rất xấu, những điều nên kiêng kị vào ngày Tam Nương bao gồm:

 1. Thận trọng khi làm việc lớn

Ngày Tam Nương có nên mua xe không, ngày Tam Nương có cưới được không? thì câu trả lời chính là không. Người xưa có câu: “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, do vậy nên tránh làm những việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, mua xe, động thổ, ký hợp đồng trong ngày này. Ngày Tam nương mặt trăng chuyển sang vùng mới, âm khí nặng vì vậy tránh ngày xấu sẽ giúp tránh được những những xui rủi, vận hạn cho bản thân.

 1. Chú ý khi đi ra ngoài đường

Trong ngày Tam Nương cũng cần thận trọng khi lái xe để tránh tai nạn và cũng hạn chế xuất hành, leo núi, đi xa,.. vì như đã nói ở trên, ngày Tam Nương âm khí nặng, năng lượng làm con người ảnh hưởng không nhỏ, cơ thể mất cân bằng và làm việc kém hiệu quả, khả năng tập trung thấp. Do vậy, hãy thận trọng khi lái xe trong những ngày này để tránh tai nạn. Ngoài ra, hạn chế các chuyến leo núi, leo rừng,….

Xem thêm về những ngày Bách Kỵ – Muôn sự đều kị:

Vậy sinh vào ngày Tam Nương có ảnh hưởng gì không?

Thực ra không có ảnh hưởng gì nhiều đến vận mệnh cuộc đời, vì điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giờ sinh, các sao chiếu mệnh, cung phi bát tự…nên nếu có sinh vào ngày này thì quý bạn cũng không cần lo lắng quá nhiều.

 • Cách hóa giải ngày tam nương?

Khi cần làm việc quan trọng tốt nhất nên tránh ngày Tam Nương, lựa chọn ngày tốt hợp tuổi để tiến hành công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Còn nếu bắt buộc phải làm vào ngày Tam Nương, thì quý bạn có thể lựa chọn ngày tốt, có nhiều sao Tốt chiếu mệnh.

Như vậy, ngày Tam Nương năm 2019 gồm có 6 ngày mỗi tháng. Hy vọng rằng qua bài viết này quý bạn sẽ hiểu được ngày Tam Nương là ngày gì, từ đó hạn chế những điều xấu từ nó mang đến và chọn được ngày tốt, giờ đẹp tiến hành mọi việc suôn sẻ và thành công.

TRA CỨU: xem ngày đẹp theo tháng

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4
Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8
Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 

 

 

Incoming search terms:

 • ngày tam nương
 • tam nuong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *