Hình thái ngũ hành tương sinh tương khắc ảnh hưởng gì đến bạn?

Ngũ hành là gì và có ý nghĩa thế nào đối với sự vận hành của vạn vật? Cùng tìm hiểu về ngũ hành tương sinh tương khắc qua bài viết dưới đây.

1. Ngũ hành là gì?

Theo triết học Trung Hoa cổ đại, vạn vật đều được phát sinh ra từ 5 nguyên tố cơ bản và luôn trải qua 5 trạng thái là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngũ hành chính là cách quy ước của người Trung Hoa cổ đại dùng để xem xét mối quan hệ tương tác và quan hệ của vạn vật qua 5 trạng thái này.

Mỗi người đều có thể xem ngũ hành theo ngày tháng năm sinh, ngũ hành can chi được tính nhanh nhất bằng can + chi theo quy đối:

  • Các can có giá trị: Giáp, Ất = 1; Bính, Đinh = 2; Mậu, Kỷ = 3; Canh, Tân = 4; Nhâm, Quý = 5
  • Các chi có giá trị: Tý, Sửu, Ngọ, Mùi = 0; Dần, Mão, Thân, Dậu = 1; Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi = 2

Dựa trên công thức trên thì nếu Can + Chi bằng 1 thì tuổi bạn thuộc mệnh Kim, bằng 2 thuộc mệnh Thủy, bằng 3 thuộc mệnh Hỏa, bằng 4 thuộc mệnh Thổ, bằng 5 thuộc mệnh Mộc. Với số điểm tối đa là 5 (nếu Can +Chi >5 thì trừ đi 5 để ra mệnh).

2. Thuộc tính của ngũ hành tương sinh tương khắc?

Ngũ hành bao gồm 5 mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sở dĩ hệ thống ngũ hành có thể vận động tuần hoàn và duy trì được trạng thái cân bằng là do trong nội bộ ngũ hành phong thủy tồn tại cơ chế tự điều tiết, “chế hóa” trong trường hợp bình thường và “thắng phục” trong trường hợp không bình thường.

  • Ngũ hành tương sinh là gì?

– Mộc sinh Hỏa: Mộc làm nguyên liệu để cho Hỏa rực cháy, khi Mộc cháy tận thì Hỏa cũng tự tắt.

– Hỏa sinh Thổ: Hỏa sau khi đốt cháy hết sự vật, hóa thành tro bụi và được vùi đắp thành đất đá, sinh ra Thổ.

– Thổ sinh Kim: Đất đá được kết tinh, chắt lọc trong thời gian dài sinh ra Kim.

– Kim sinh Thủy:  Kim ẩn mình trong đá, được chế luyện trong thời gian dài thì có thể biến hành kim loại.

– Thủy sinh Mộc: Có Thủy nuôi dưỡng, cây cối trở nên tươi tốt.

  • Ngũ hành tương khắc là gì?

Ngũ hành xung của 5 mệnh bao gồm:

– Thủy khắc Hỏa: Hỏa bị Thủy dập tắt.

– Hỏa khắc Kim: Kim bị hỏa đốt cháy mạnh có thể làm tan chảy.

– Kim khắc Mộc: Cây cối có thể bị kim loại cắt đứt.

– Mộc khắc Thổ: Thực vật sinh trưởng mạnh mẽ có thể làm đất đá nứt gãy.

– Thổ khắc Thủy: nước lũ có thể bị đất đá chặn đứng.

3. Ý nghĩa ngũ hành phong thủy

  • Ngũ hành và màu sắc, bốn mùa

Theo ngũ hành và 4 mùa thì mùa xuân ứng với mệnh Mộc, mùa hè ứng với mệnh Hỏa, mùa thu ứng với mệnh Kim, mùa Đông ứng với mệnh Thủy và tháng cuối của 4 mùa ứng với mệnh Thổ.

  • Ngũ hành thiên can

  • Ngũ hành địa chi

  • Ngũ hành và phương vị

Mỗi phương vị đều ứng với một phương vị, phương Tây thuộc Kim, phương Đông thuộc Mộc, phương Nam thuộc Hỏa, phương Bắc thuộc Thủy và ở giữa thuộc Thổ.

Như vậy, ngũ hành tương sinh tương khắc của 5 mệnh tuy phức tạp nhưng lại hoạt động tuần hoàn theo một cơ chế hoàn hảo, giúp điều hòa vạn vật thành thể thống nhất. Ý nghĩa ngũ hành đã được phân tích chi tiết theo màu sắc và phương hướng ở trên, mong rằng qua đó đem lại nhiều thông tin cần thiết cho quý vị.

Incoming search terms:

  • Ngũ hành không hợp có ảnh hưởng gì
  • thai at tu vi ngu hanh tuong sanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *