Xem nữ tuổi Nhâm Thân 1992 lấy chồng tuổi nào thì hợp?

Chuyện nữ tuổi Nhâm Thân 1992 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì khi đang yêu không mấy cô gái bận tâm, tuy nhiên khi chuẩn bị xây dựng gia đình thì chuyện lựa chọn sinh năm chồng có hợp không là việc không thể thiếu.

Chuyện chọn nữ tuổi Nhâm Thân nên lấy chồng năm nào có quan hệ mật thiết đến cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện con cái cũng như công danh sự nghiệp của người tuổi 1980. Vậy nữ sinh năm 1992 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, và tứ đạt đạo, nhất phú quý? Đến với chuyên mục xem tuổi năm 2018 trả lời theo nội dung dưới đây.

Chọn nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được các chuyên gia của chúng tôi đánh giá qua những yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả 2 người coi có hòa hợp nhau không để đem đến kết quả chính xác nhất dưới đây.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

 • Nữ sinh năm 1992 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1992 và nam 1983

Nữ 1992 lấy chồng tuổi 1983

Thông tin Tuổi 1992 Tuổi 1983 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Nhâm Quý Bình Hòa 1
Về địa chi Thân Hợi Lục Hình 0
Về cung Cấn Đoài Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Nữ tuổi Nhâm Thân nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1992 và nam 1984

Nữ 1992 lấy chồng tuổi 1984

Thông tin Tuổi 1992 Tuổi 1984 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Kim Bình Hòa 1
Về Thiên Can Nhâm Giáp Tương Sinh 2
Về địa chi Thân Tam Hợp 2
Về cung Cấn Cấn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

Xem thêm thông tin về tuổi Nhâm Thân:

 

 • Sinh năm 1992 lấy chồng sinh năm 1990 có hợp nhau không?

Nữ 1992 lấy chồng tuổi 1990

Thông tin Tuổi 1992 Tuổi 1990 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Nhâm Canh Tương Sinh 2
Về địa chi Thân Ngọ Bình Hòa 1
Về cung Cấn Cấn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Nữ Nhâm Thân 1992 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1992 và nam 1991 

Nữ 1992 lấy chồng tuổi 1991

Thông tin Tuổi 1992 Tuổi 1991 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Nhâm Tân Tương Sinh 2
Về địa chi Thân Mùi Bình Hòa 1
Về cung Cấn Càn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 9 Điểm

Điểm này tốt, hai vợ chồng hòa thuận việc gì cũng thành công.

 • Tuổi Nhâm Thân lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ và nam 1992

Nữ 1992 lấy chồng tuổi 1992

Thông tin Tuổi 1992 Tuổi 1992 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Kim Bình Hòa 1
Về Thiên Can Nhâm Nhâm Bình Hòa 1
Về địa chi Thân Thân Bình Hòa 1
Về cung Cấn Đoài Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

Như vậy, tra nữ tuổi Nhâm Thân 1992 lấy chồng tuổi nào thì hợp là chuyện vô cùng quan trọng, không được bỏ quên khi chuẩn bị dựng vợ gả chồng. Trên đây là những tuổi hợp nhất với nữ sinh năm 1992 được phân tích qua nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng nội dung mang tới cho nữ sinh năm Nhâm Thân nhiều thông tin cần thiết.

Bài viết dẫn nguồn tại thuật phong thủy 

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

Tra nữ tuổi Tân Mùi 1991 lấy chồng tuổi nào thì hợp?

 

Chuyện nữ tuổi Tân Mùi 1991 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì lúc đang yêu không mấy cô gái bận tâm, tuy nhiên khi chuẩn bị dựng vợ gả chồng thì việc lựa chọn tuổi chồng có hợp không là việc rất quan trọng.

Việc chọn nữ tuổi Tân Mùi nên lấy chồng năm nào có quan hệ mật thiết đến cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện các con cũng như công danh sự nghiệp của người sinh năm 1980. Vậy nữ sinh năm 1991 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý? Cùng với chuyên mục xem tuổi năm 2018 tìm hiểu theo nội dung sau đây.

Lựa chọn nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được những chuyên gia của chúng tôi đánh giá qua nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả hai người xem có hòa hợp nhau không để mang lại kết quả chính xác nhất dưới đây.

 • Nữ sinh năm 1991 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1991 và nam 1978

Nữ 1991 lấy chồng tuổi 1978

Thông tin Tuổi 1991 Tuổi 1978 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Tân Mậu Tương Sinh 2
Về địa chi Mùi Ngọ Lục Hợp 2
Về cung Ly Khôn Lục Sát 0
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Nữ tuổi Tân Mùi nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1991 và nam 1979

Nữ 1991 lấy chồng tuổi 1979

Thông tin Tuổi 1991 Tuổi 1979 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Tân Kỷ Tương Sinh 2
Về địa chi Mùi Mùi Bình Hòa 1
Về cung Ly Chấn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Mộc Tương Sinh 2
Tổng Điểm 9 Điểm

Điểm này tốt, hai vợ chồng hòa thuận việc gì cũng thành công.

Xem thêm:

 

 • Sinh năm 1991 lấy chồng sinh năm 1987 có hợp nhau không?

Nữ 1991 lấy chồng tuổi 1987

Thông tin Tuổi 1991 Tuổi 1987 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Tân Đinh Bình Hòa 1
Về địa chi Mùi Mão Tam Hợp 2
Về cung Ly Khôn Lục Sát 0
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Nữ Tân Mùi 1991 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1991 và nam 1989

Nữ 1991 lấy chồng tuổi 1989

Thông tin Tuổi 1991 Tuổi 1989 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Tân Kỷ Tương Sinh 2
Về địa chi Mùi Tỵ Tứ Đức Hợp 2
Về cung Ly Tốn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Mộc Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

 • Tuổi Tân Mùi lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ và nam 1993

Nữ 1991 lấy chồng tuổi 1993

Thông tin Tuổi 1991 Tuổi 1993 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Kim Tương Sinh 2
Về Thiên Can Tân Quý Tương Sinh 2
Về địa chi Mùi Dậu Bình Hòa 1
Về cung Ly Cấn Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Hỏa Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

Tóm lại, việc lựa chọn nữ tuổi Tân Mùi 1991 lấy chồng tuổi nào thì hợp là điều rất quan trọng, không nên bỏ quên khi chuẩn bị lập gia đình. Trên đây là một vài tuổi hợp nhất với nữ tuổi 1991 được nhận định theo rất nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng bài viết mang tới cho nữ tuổi Tân Mùi nhiều thông tin quan trọng.

>>   Bài viết dẫn nguồn tại thuat phong thuy   <<<

Xem thêm thông tin về tuổi Tân Mùi:

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

Nữ tuổi Canh Ngọ 1990 lấy chồng tuổi nào thì hợp?

>>>>>   xem tuổi hợp làm ăn năm 2018 – Chọn tuổi hợp kích tài lộc, kinh doanh phát đạt   <<<<<

Chuyện nữ tuổi Canh Ngọ 1990 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì khi đang yêu không mấy cô gái bận tâm, dù vậy khi chuẩn bị xây dựng gia đình thì chuyện chọn sinh năm chồng có hợp không là việc không thể thiếu.

Việc tra nữ tuổi Canh Ngọ nên lấy chồng năm nào có quan hệ trực tiếp đến cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện con cái cũng như công danh sự nghiệp của người sinh năm 1980. Vậy nữ sinh năm 1990 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, và tứ đạt đạo, nhất phú quý? Cùng với chuyên mục xem tuổi năm 2018 tìm hiểu dựa trên nội dung sau đây.

Tra nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được các chuyên gia của chúng tôi đánh giá qua những yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả 2 người xem có hợp mệnh nhau không để đưa ra kết quả chính xác nhất dưới đây.

 • Nữ sinh năm 1990 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1990 và nam 1971

Nữ 1990 lấy chồng tuổi 1971

Thông tin Tuổi 1990 Tuổi 1971 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Kim Tương Sinh 2
Về Thiên Can Canh Tân Bình Hòa 1
Về địa chi Ngọ Hợi Tứ Tuyệt 0
Về cung Khảm Tốn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Mộc Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

Xem thêm thông tin về tuổi Canh Ngọ:

Chọn ngày cưới hợp tuổi Canh Ngọ đem lại may mắn

Chọn hướng giường ngủ hợp tuổi Canh Ngọ đem lại hạnh phúc trong hôn nhân

 • Nữ tuổi Canh Ngọ nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1990 và nam 1979

Nữ 1990 lấy chồng tuổi 1979

Thông tin Tuổi 1990 Tuổi 1979 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Canh Kỷ Tương Sinh 2
Về địa chi Ngọ Mùi Lục Hợp 2
Về cung Khảm Chấn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Mộc Tương Sinh 2
Tổng Điểm 10 Điểm

Điểm này rất tốt, hai bạn kết hôn thì gia đình luôn hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn, phú quý vinh hiển.

 • Sinh năm 1990 lấy chồng sinh năm 1986 có hợp nhau không?

Nữ 1990 lấy chồng tuổi 1986

Thông tin Tuổi 1990 Tuổi 1986 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Canh Bính Bình Hòa 1
Về địa chi Ngọ Dần Tam Hợp 2
Về cung Khảm Khảm Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Thủy Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

 • Nữ Canh Ngọ 1990 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1990 và nam 1989

Nữ 1990 lấy chồng tuổi 1989

Thông tin Tuổi 1990 Tuổi 1989 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Canh Kỷ Tương Sinh 2
Về địa chi Ngọ Tỵ Bình Hòa 1
Về cung Khảm Tốn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Mộc Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Tuổi Canh Ngọ lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ và nam 1992

Nữ 1990 lấy chồng tuổi 1992

Thông tin Tuổi 1990 Tuổi 1992 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thổ Dương Kim Tương Sinh 2
Về Thiên Can Canh Nhâm Tương Sinh 2
Về địa chi Ngọ Thân Bình Hòa 1
Về cung Khảm Đoài Họa Hại 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thủy Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

XEM BÓI CHO TUỔI CANH NGỌ:

Như vậy, việc chọn nữ tuổi Canh Ngọ 1990 lấy chồng tuổi nào thì hợp là chuyện rất quan trọng, không được bỏ qua khi chuẩn bị lập gia đình. Trên đây là một vài tuổi hợp nhất với nữ tuổi 1990 được đánh giá qua nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng nội dung mang tới cho nữ sinh năm Canh Thân nhiều thông tin quan trọng.

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

 

Nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 lấy chồng tuổi nào thì hợp?

—————————-o0o———————————

THÔNG BÁO: Hiện nay tử vi năm 2018 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ. Để tra vận hạn, tình duyên, sự nghiệp tuổi trong năm 2018 cũng như những biến động có thể xảy ra trong 12 tháng năm 2018 chi tiết và chính xác nhất, mời quý bạn vui lòng chuyển hướng về TỬ VI NĂM 2018 12 CON GIÁP

—————————-o0o———————————

Việc nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì khi đang yêu hầu như nhiều người không để ý đến, dù vậy khi chuẩn bị kết hôn thì việc lựa chọn sinh năm chồng có hợp không là chuyện rất quan trọng.

Việc xem nữ tuổi Kỷ Tỵ nên lấy chồng năm nào có quan hệ trực tiếp đến cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện con cái cũng như sự nghiệp, vận hạn của người tuổi 1980. Vậy nữ sinh năm 1989 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý? Đến với chuyên mục xem tuổi năm 2018 trả lời theo bài viết sau đây.

Xem nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được các chuyên gia của chúng tôi đánh giá qua những yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả 2 người xem có hợp mệnh nhau không để đem đến kết quả chính xác nhất sau đây.

 • Nữ sinh năm 1989 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1989 và nam 1978

Nữ 1989 lấy chồng tuổi 1978

Thông tin Tuổi 1989 Tuổi 1978 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Kỷ Mậu Bình Hòa 1
Về địa chi Tỵ Ngọ Bình Hòa 1
Về cung Khôn Khôn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

Chọn tuổi con hợp tuổi bố mẹ, đem lại may mắn và thành công cho con yêu trong tương lai tại xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ

 • Nữ tuổi Kỷ Tỵ nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1989 và nam 1981

Nữ 1989 lấy chồng tuổi 1981

Thông tin Tuổi 1989 Tuổi 1981 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Mộc Bình Hòa 1
Về Thiên Can Kỷ Tân Tương Sinh 2
Về địa chi Tỵ Dậu Tam Hợp 2
Về cung Khôn Cấn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Sinh năm 1989 lấy chồng sinh năm 1982 có hợp nhau không?

Nữ 1989 lấy chồng tuổi 1982

Thông tin Tuổi 1989 Tuổi 1982 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Kỷ Nhâm Bình Hòa 1
Về địa chi Tỵ Tuất Bình Hòa 1
Về cung Khôn Càn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

 • Nữ Kỷ Tỵ 1989 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1989 và nam 1983

Nữ 1989 lấy chồng tuổi 1983

Thông tin Tuổi 1989 Tuổi 1983 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Kỷ Quý Bình Hòa 1
Về địa chi Tỵ Hợi Lục Xung 0
Về cung Khôn Đoài Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Tuổi Kỷ Tỵ lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ và nam 1987

Nữ 1989 lấy chồng tuổi 1987

Thông tin Tuổi 1989 Tuổi 1987 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Kỷ Đinh Tương Sinh 2
Về địa chi Tỵ Mão Bình Hòa 1
Về cung Khôn Khôn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

Như vậy, việc chọn nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 lấy chồng tuổi nào thì hợp là điều rất quan trọng, không nên bỏ quên khi chuẩn bị tiến hành cưới hỏi. Trên đây là các tuổi hợp nhất với nữ tuổi 1989 được đánh giá qua nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng nội dung đem tới cho nữ tuổi Kỷ Tỵ nhiều thông tin quan trọng.

Xem thêm thông tin về tuổi Kỷ Tỵ:

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

Nữ tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi nào thì hợp?

—————————-o0o———————————

THÔNG BÁO: Hiện nay tử vi năm 2018 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ. Để tra vận hạn, tình duyên, sự nghiệp tuổi trong năm 2018 cũng như những biến động có thể xảy ra trong 12 tháng năm 2018 chi tiết và chính xác nhất, mời quý bạn vui lòng chuyển hướng về TỬ VI NĂM 2018 12 CON GIÁP

—————————-o0o———————————

Chuyện nữ tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì khi đang yêu không mấy cô gái bận tâm, tuy nhiên khi chuẩn bị dựng vợ gả chồng thì chuyện chọn lựa tuổi chồng có hợp không là điều rất quan trọng.

Chuyện tra nữ tuổi Mậu Thìn nên lấy chồng năm nào có quan hệ mật thiết đến cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện các con cũng như sự nghiệp, vận hạn của người sinh năm 1980. Vậy nữ sinh năm 1988 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý? Cùng với chuyên mục xem tuổi năm 2018 trả lời theo nội dung sau đây.

Lựa chọn nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được những chuyên gia của chúng tôi đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả hai người xem có hòa hợp nhau không để đem đến kết quả chính xác nhất dưới đây.

 • Nữ sinh năm 1988 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1988 và nam 1968

Nữ 1988 lấy chồng tuổi 1968

Thông tin Tuổi 1988 Tuổi 1968 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Mậu Mậu Bình Hòa 1
Về địa chi Thìn Thân Tam Hợp 2
Về cung Chấn Khảm Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

 • Nữ tuổi Mậu Thìn nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1988 và nam 1977

Nữ 1988 lấy chồng tuổi 1977

Thông tin Tuổi 1988 Tuổi 1977 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Thổ Tương Khắc 0
Về Thiên Can Mậu Đinh Tương Sinh 2
Về địa chi Thìn Tỵ Bình Hòa 1
Về cung Chấn Khảm Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Sinh năm 1988 lấy chồng sinh năm 1980 có hợp nhau không?

Nữ 1988 lấy chồng tuổi 1980

Thông tin Tuổi 1988 Tuổi 1980 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Mộc Bình Hòa 1
Về Thiên Can Mậu Canh Tương Sinh 2
Về địa chi Thìn Thân Tam Hợp 2
Về cung Chấn Tốn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Mộc Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Nữ Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1988 và nam 1986

Nữ 1988 lấy chồng tuổi 1986

Thông tin Tuổi 1988 Tuổi 1986 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Mậu Bính Tương Sinh 2
Về địa chi Thìn Dần Tứ Đức Hợp 2
Về cung Chấn Khảm Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 10 Điểm

Điểm này rất tốt, hai bạn kết hôn thì gia đình luôn hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn, phú quý vinh hiển.

 • Tuổi Mậu Thìn lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ và nam 1995

Nữ 1988 lấy chồng tuổi 1995

Thông tin Tuổi 1988 Tuổi 1995 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Mộc Dương Hỏa Tương Sinh 2
Về Thiên Can Mậu Ất Bình Hòa 1
Về địa chi Thìn Hợi Bình Hòa 1
Về cung Chấn Khảm Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

Như vậy, việc xem nữ tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi nào thì hợp là chuyện rất quan trọng, không nên bỏ qua khi chuẩn bị dựng vợ gả chồng. Trên đây là những tuổi hợp nhất đối với nữ sinh năm 1988 được nhận định dựa trên nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng nội dung mang tới cho nữ sinh năm Mậu Thìn nhiều thông tin quan trọng.

Xem thêm thông tin về tuổi Mậu Thìn:

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

Nữ tuổi Đinh Mão 1987 lấy chồng tuổi nào thì hợp?

Việc nữ tuổi Đinh Mão 1987 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì khi đang yêu hầu như nhiều người không để ý đến, tuy nhiên khi chuẩn bị tiến hành cưới hỏi thì chuyện chọn tuổi chồng có hợp không là điều không thể thiếu.

Việc chọn nữ tuổi Đinh Mão nên lấy chồng năm nào có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện các con cũng như công danh sự nghiệp của người sinh năm 1980. Vậy nữ sinh năm 1987 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, và tứ đạt đạo, nhất phú quý? Đến với chuyên mục xem tuổi năm 2018 tìm hiểu qua nội dung sau đây.

Xem nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được các chuyên gia của chúng tôi đánh giá theo những yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả 2 người xem có hòa hợp nhau không để mang đến kết quả chính xác nhất sau đây.

 • Nữ sinh năm 1987 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1987 và nam 1977 

Nữ 1987 lấy chồng tuổi 1977

Thông tin Tuổi 1987 Tuổi 1977 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Đinh Đinh Bình Hòa 1
Về địa chi Mão Tỵ Bình Hòa 1
Về cung Tốn Khảm Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

Xem thêm thông tin về tuổi Đinh Mão:

 

 • Nữ tuổi Đinh Mão nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1987 và nam 1979

Nữ 1987 lấy chồng tuổi 1979

Thông tin Tuổi 1987 Tuổi 1979 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Hỏa Bình Hòa 1
Về Thiên Can Đinh Kỷ Tương Sinh 2
Về địa chi Mão Mùi Tam Hợp 2
Về cung Tốn Chấn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Mộc Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Sinh năm 1987 lấy chồng sinh năm 1985 có hợp nhau không?

Nữ 1987 lấy chồng tuổi 1985

Thông tin Tuổi 1987 Tuổi 1985 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Kim Tương Khắc 0
Về Thiên Can Đinh Ất Tương Sinh 2
Về địa chi Mão Sửu Bình Hòa 1
Về cung Tốn Ly Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Hỏa Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Nữ Đinh Mão 1987 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1987 và nam 1986

Nữ 1987 lấy chồng tuổi 1986

Thông tin Tuổi 1987 Tuổi 1986 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Hỏa Bình Hòa 1
Về Thiên Can Đinh Bính Bình Hòa 1
Về địa chi Mão Dần Bình Hòa 1
Về cung Tốn Khảm Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Tuổi Đinh Mão lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ và nam 1988

Nữ 1987 lấy chồng tuổi 1988

Thông tin Tuổi 1987 Tuổi 1988 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Đinh Mậu Tương Sinh 2
Về địa chi Mão Thìn Lục Hại 0
Về cung Tốn Chấn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Mộc Mộc Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

Tóm lại, chuyện xem nữ tuổi Đinh Mão 1987 lấy chồng tuổi nào thì hợp là việc vô cùng quan trọng, không nên bỏ qua khi chuẩn bị lập gia đình. Trên đây là một vài tuổi hợp nhất đối với nữ tuổi 1987 được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng nội dung mang đến cho nữ tuổi Canh Thân nhiều thông tin bổ ích.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

Xem nữ tuổi Bính Dần 1986 lấy chồng tuổi nào thì hợp?

Chuyện nữ tuổi Bính Dần 1986 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì khi đang yêu không mấy cô gái bận tâm, dù vậy khi chuẩn bị xây dựng gia đình thì chuyện tính xem tuổi chồng có hợp không là chuyện không thể thiếu.

Việc xem nữ tuổi Bính Dần nên lấy chồng năm nào có ảnh hưởng mật thiết tới cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện các con cũng như công danh sự nghiệp của người sinh năm 1980. Vậy nữ sinh năm 1986 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý? Cùng với chuyên mục xem tuổi năm 2018 tìm hiểu theo bài viết dưới đây.

Chọn nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được các chuyên gia của chúng tôi đánh giá theo những yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả hai người coi có hòa hợp nhau không để mang đến kết quả chính xác nhất sau đây.

 • Nữ sinh năm 1986 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1986 và nam 1973

Nữ 1986 lấy chồng tuổi 1973

Thông tin Tuổi 1986 Tuổi 1973 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Bính Quý Bình Hòa 1
Về địa chi Dần Sửu Bình Hòa 1
Về cung Khôn Càn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

 • Nữ tuổi Bính Dần nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1986 và nam 1974

Nữ 1986 lấy chồng tuổi 1974

Thông tin Tuổi 1986 Tuổi 1974 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Thủy Tương Khắc 0
Về Thiên Can Bính Giáp Tương Sinh 2
Về địa chi Dần Dần Bình Hòa 1
Về cung Khôn Đoài Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Sinh năm 1986 lấy chồng sinh năm 1976 có hợp nhau không? 

Nữ 1986 lấy chồng tuổi 1976

Thông tin Tuổi 1986 Tuổi 1976 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Bính Bính Bình Hòa 1
Về địa chi Dần Thìn Tứ Đức Hợp 2
Về cung Khôn Ly Ngũ Quỷ 0
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Hỏa Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Nữ Bính Dần 1986 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1986 và nam 1978

Nữ 1986 lấy chồng tuổi 1978

Thông tin Tuổi 1986 Tuổi 1978 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Hỏa Bình Hòa 1
Về Thiên Can Bính Mậu Tương Sinh 2
Về địa chi Dần Ngọ Tam Hợp 2
Về cung Khôn Khôn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Tuổi Bính Dần lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ và nam 1990

Nữ 1986 lấy chồng tuổi 1990

Thông tin Tuổi 1986 Tuổi 1990 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Hỏa Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Bính Canh Bình Hòa 1
Về địa chi Dần Ngọ Tam Hợp 2
Về cung Khôn Cấn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

Như vậy, việc lựa chọn nữ tuổi Bính Dần 1986 lấy chồng tuổi nào thì hợp là điều rất quan trọng, không được bỏ qua khi chuẩn bị dựng vợ gả chồng. Trên đây là một số tuổi hợp nhất đối với nữ sinh năm 1986 được nhận định dựa trên nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng bài viết đem đến cho nữ tuổi Bính Dần nhiều thông tin quan trọng.

Xem thêm thông tin về tuổi Bính Dần:

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

Coi nữ tuổi Ất Sửu 1985 lấy chồng tuổi nào thì hợp

Việc nữ tuổi Ất Sửu 1985 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì khi đang yêu hầu như nhiều người không để ý đến, tuy nhiên khi chuẩn bị tiến hành cưới hỏi thì chuyện xem tuổi chồng có hợp không là việc không thể thiếu.

Chuyện xem nữ tuổi Ất Sửu nên lấy chồng năm nào có quan hệ trực tiếp tới cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện con cái cũng như công danh sự nghiệp của người tuổi 1980. Vậy nữ sinh năm 1985 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, và tứ đạt đạo, nhất phú quý? Đến với chuyên mục xem tuổi năm 2018 trả lời dựa trên bài viết dưới đây.

Tra nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được những chuyên gia của chúng tôi đánh giá theo những yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả 2 người xem có hòa hợp nhau không để đưa ra kết quả chính xác nhất dưới đây.

 • Nữ sinh năm 1985 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1985 và nam

Nữ 1985 lấy chồng tuổi 1972

Thông tin Tuổi 1985 Tuổi 1972 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Ất Nhâm Tương Sinh 2
Về địa chi Sửu Lục Hợp 2
Về cung Càn Cấn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

⇒ Chọn tuổi con hợp tuổi bố mẹ, đem lại may mắn và thành công cho con yêu trong tương lai xem tuổi sinh con năm 2018

 • Nữ tuổi Ất Sửu nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1985 và nam

Nữ 1985 lấy chồng tuổi 1975

Thông tin Tuổi 1985 Tuổi 1975 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Ất Ất Bình Hòa 1
Về địa chi Sửu Mão Bình Hòa 1
Về cung Càn Cấn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

 • Sinh năm 1985 lấy chồng sinh năm 1977 có hợp nhau không?

Nữ 1985 lấy chồng tuổi 1977

Thông tin Tuổi 1985 Tuổi 1977 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thổ Tương Sinh 2
Về Thiên Can Ất Đinh Tương Sinh 2
Về địa chi Sửu Tỵ Tam Hợp 2
Về cung Càn Khảm Lục Sát 0
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thủy Tương Sinh 2
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Nữ Ất Sửu 1985 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1985 và nam

Nữ 1985 lấy chồng tuổi 1982

Thông tin Tuổi 1985 Tuổi 1982 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Ất Nhâm Tương Sinh 2
Về địa chi Sửu Tuất Lục Hình 0
Về cung Càn Càn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Tuổi Ất Sửu lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ và nam

Nữ 1985 lấy chồng tuổi 1983

Thông tin Tuổi 1985 Tuổi 1983 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Ất Quý Tương Sinh 2
Về địa chi Sửu Hợi Tứ Đức Hợp 2
Về cung Càn Đoài Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 9 Điểm

Điểm này tốt, hai vợ chồng hòa thuận việc gì cũng thành công.

Tóm lại, việc xem nữ tuổi Ất Sửu 1985 lấy chồng tuổi nào thì hợp là chuyện vô cùng quan trọng, không được bỏ quên khi chuẩn bị lập gia đình. Trên đây là các tuổi hợp nhất đối với nữ sinh năm 1985 được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng bài viết đem đến cho nữ sinh năm Ất Sửu nhiều thông tin cần thiết.

Xem thêm thông tin về tuổi Ất Sửu:

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

Xem nữ tuổi Giáp Tý 1984 lấy chồng tuổi nào thì hợp?

Chuyện nữ tuổi Giáp Tý 1984 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì lúc đang yêu hầu như nhiều người không để ý đến, tuy nhiên khi chuẩn bị dựng vợ gả chồng thì việc tính sinh năm chồng có hợp không là chuyện rất quan trọng.

Chuyện xem nữ tuổi Giáp Tý nên lấy chồng năm nào có quan hệ trực tiếp tới cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện các con cũng như sự nghiệp, vận hạn của người sinh năm 1980. Vậy nữ sinh năm 1984 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý? Cùng với ngaydep.com.vn trả lời dựa trên nội dung sau đây.

Chọn nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được các chuyên gia của chúng tôi đánh giá qua những yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả 2 người xem có hòa hợp nhau không để mang đến kết quả chính xác nhất dưới đây.

 • Nữ sinh năm 1984 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1984 và nam 1973

Nữ 1984 lấy chồng tuổi 1973

Thông tin Tuổi 1984 Tuổi 1973 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Mộc Tương Khắc 0
Về Thiên Can Giáp Quý Tương Sinh 2
Về địa chi Sửu Lục Hợp 2
Về cung Đoài Càn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Nữ tuổi Giáp Tý nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1984 và nam 1974

Nữ 1984 lấy chồng tuổi 1974

Thông tin Tuổi 1984 Tuổi 1974 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Giáp Giáp Bình Hòa 1
Về địa chi Dần Bình Hòa 1
Về cung Đoài Đoài Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

 • Sinh năm 1984 lấy chồng sinh năm 1975 có hợp nhau không?

Nữ 1984 lấy chồng tuổi 1975

Thông tin Tuổi 1984 Tuổi 1975 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Giáp Ất Bình Hòa 1
Về địa chi Mão Chống Đối 0
Về cung Đoài Cấn Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Thổ Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Nữ Giáp Tý 1984 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1984 và nam 1982

Nữ 1984 lấy chồng tuổi 1982

Thông tin Tuổi 1984 Tuổi 1982 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Giáp Nhâm Tương Sinh 2
Về địa chi Tuất Bình Hòa 1
Về cung Đoài Càn Sinh Khí 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Tuổi Giáp Tý lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ  1984 và nam 1983

Nữ 1984 lấy chồng tuổi 1983

Thông tin Tuổi 1984 Tuổi 1983 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Kim Dương Thủy Tương Sinh 2
Về Thiên Can Giáp Quý Tương Sinh 2
Về địa chi Hợi Lục Hình 0
Về cung Đoài Đoài Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Kim Kim Bình Hòa 1
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

Tóm lại, việc xem nữ tuổi Giáp Tý 1984 lấy chồng tuổi nào thì hợp là điều rất quan trọng, không được bỏ qua khi chuẩn bị lập gia đình. Trên đây là một vài tuổi hợp nhất đối với nữ tuổi 1984 được phân tích dựa trên rất nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng nội dung đem tới cho nữ tuổi Giáp Tý nhiều thông tin cần thiết.

 Bài viết dẫn nguồn tại thuat phong thuy 

Xem thêm thông tin về tuổi Giáp Tý:

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009

Nữ tuổi Quý Hợi 1983 lấy chồng tuổi nào thì hợp?

Việc nữ tuổi Quý Hợi 1983 lấy chồng tuổi nào thì hợp thì khi đang yêu hầu như nhiều người không để ý đến, tuy nhiên khi chuẩn bị lập gia đình thì chuyện chọn tuổi chồng có hợp không là việc không thể thiếu.

Việc tra nữ tuổi Quý Hợi nên lấy chồng năm nào có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống hôn nhân sau này, chuyện các con cũng như sự nghiệp, vận hạn của người tuổi 1980. Vậy nữ sinh năm 1983 lấy chồng tuổi nào thì hợp, gặp số Tam vinh hiển, và tứ đạt đạo, nhất phú quý? Đến với ngaydep.com.vn trả lời qua bài viết sau đây.

Lựa chọn nữ Canh Thân 1980 nên lấy chồng tuổi nào được các chuyên gia của chúng tôi đánh giá qua nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, mệnh, cung, thiên mệnh năm sinh,…của cả hai người xem có hợp mệnh nhau không để đưa ra kết quả chính xác nhất sau đây.

 • Nữ sinh năm 1983 lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ 1983 và nam 1973

Nữ 1983 lấy chồng tuổi 1973

Thông tin Tuổi 1983 Tuổi 1973 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Quý Quý Bình Hòa 1
Về địa chi Hợi Sửu Tứ Đức Hợp 2
Về cung Cấn Càn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 9 Điểm

Điểm này tốt, hai vợ chồng hòa thuận việc gì cũng thành công.

⇒ Xem ngày đẹp để tiến hành công việc khác như khai trương, kết hôn, làm nhà, ngày tốt đi làm, ngày bất tương (ngày tốt cho cưới hỏi)… gặp thuận lợi và may mắn nhất tại:

 • Nữ tuổi Quý Hợi nên lấy chồng năm nào: xem tuổi hợp nữ 1983 và nam

Nữ 1983 lấy chồng tuổi 1974

Thông tin Tuổi 1983 Tuổi 1974 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thủy Bình Hòa 1
Về Thiên Can Quý Giáp Tương Sinh 2
Về địa chi Hợi Dần Lục Phá 0
Về cung Cấn Đoài Diên Niên 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

 • Sinh năm 1983 lấy chồng sinh năm 1975 có hợp nhau không?

Nữ 1983 lấy chồng tuổi 1975

Thông tin Tuổi 1983 Tuổi 1975 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thủy Bình Hòa 1
Về Thiên Can Quý Ất Tương Sinh 2
Về địa chi Hợi Mão Tam Hợp 2
Về cung Cấn Cấn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Nữ Quý Hợi 1983 lấy chồng tuổi gì: xem tuổi hợp nữ 1983 và nam 1981

Nữ 1983 lấy chồng tuổi 1981

Thông tin Tuổi 1983 Tuổi 1981 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Mộc Tương Sinh 2
Về Thiên Can Quý Tân Tương Sinh 2
Về địa chi Hợi Dậu Bình Hòa 1
Về cung Cấn Cấn Phục Vị 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Thổ Bình Hòa 1
Tổng Điểm 8 Điểm

Điểm này khá cao, hai bạn đến với nhau sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc.

 • Tuổi Quý Hợi lấy chồng tuổi nào thì hợp: xem tuổi hợp nữ và nam 1982

Nữ 1983 lấy chồng tuổi 1982

Thông tin Tuổi 1983 Tuổi 1982 Nhận xét Điểm
Về mệnh Dương Thủy Dương Thủy Bình Hòa 1
Về Thiên Can Quý Nhâm Bình Hòa 1
Về địa chi Hợi Tuất Bình Hòa 1
Về cung Cấn Càn Thiên Y 2
Về Thiên mệnh năm sinh Thổ Kim Tương Sinh 2
Tổng Điểm 7 Điểm

⇒ Điểm này khá tốt, hai vợ chồng cố gắng vun đắp tình cảm nhé.

Như vậy, việc chọn nữ tuổi Quý Hợi 1983 lấy chồng tuổi nào thì hợp là chuyện vô cùng quan trọng, không nên bỏ qua khi chuẩn bị xây dựng gia đình. Trên đây là các tuổi hợp nhất đối với nữ sinh năm 1983 được phân tích theo rất nhiều yếu tố như thiên can, địa chi, cung, mệnh…Mong rằng bài viết mang đến cho nữ sinh năm Quý Hợi nhiều thông tin cần thiết.

Xem thêm thông tin về tuổi Quý Hợi:

TRA CỨU: Xem tuổi lấy chồng của nữ các tuổi khác

1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009